Wat kost een lidmaatschap

Contributie per 1 januari 2019:
Het inschrijfgeld is éénmalig € 15.00
Per equipe van 1 persoon € 19 + 1 x € 7 p.p. = € 26 per jaar.
Per equipe van 2 personen € 19 + 2 x € 7 p.p = € 33 per jaar.
Nieuw lid vanaf: 1 juli: inschrijfgeld € 15.00 + € 9,50 + € 3,50 p.p.
Nieuw lid vanaf: 1 oktober: alléén inschrijfgeld € 15.00

Club van Eriba - Rijders te Amsterdam bankrekening nummer  NL66 INGB 4445991